Program

Hafta Tarih Konular
1
Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı
2
Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo
3
Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler
4
Sulu Çözeltilerde Tepkimeler
5
Gazlar
6
Termokimya
7
Kimyasal Bağlar-I
8
Kimyasal Bağlar-II
9
Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
10
Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetler
11
Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
12
Kimyasal Denge
13
Asitler ve Bazlar
14
İstemli Değişme:Entropi ve Serbest Enerji


Ders Kitabı

Genel Kimya, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed.

Yardımcı kaynaklar:Tüm Genel Kimya Kitapları


Sınavlar

Ara Sınav I Ara Sınav II Final Sınavı
26 Aralık 2020, Cumartesi, 10:00 Yapılmayacak. Tarih sis.itu.edu.tr adresinden açıklanacaktır.
Konular:Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom Kuramı, Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik Tablo, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözeltilerde Tepkimeler, Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar-I, Kimyasal Bağlar-II Konular: Konular: Tüm konular
Değerlendirme: %40 Değerlendirme: Değerlendirme: %40


Önemli Notlar

  • Her öğrenci kayıtlı olduğu sınıfta derse girmek zorundadır.
  • Ders başarısı % 40 Arasınav, % 20 Ödev (her biri % 5 etkileyen 4 adet ödev) ve % 40 final sınavından oluşacaktır.
  • Çevrimiçi (online) derslerde devam şartı aranmayacak ve yoklama alınmayacaktır.
  • Öğrencilerin finale girebilmeleri için yıliçi başarı ortalamasının 100 üzerinden en az 30 olması gerekmektedir (60 üzerinden 18). Aksi halde öğrencinin notu VF olarak değerlendirilecektir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavına girebilmek için öğrenciler bağlı oldukları fakülteye başvuru yapacaktır. Fakülteden aldıkları resmi yazıyı KIM 101/101E koordinatörüne (Doç.Dr. İbrahim Özçeşmeci, ozcesmecii@itu.edu.tr) e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.
  • Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması isimli konu Kimya Bölümü Web sitesinde PDF dosyası olarak mevcuttur.


İlgili Dosyalar