Misyonumuz

  • Bilimsel bulguları teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, sanayinin AR-GE ve Kalite bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu uluslararası standartlarda kimyager, yüksek kimyager ve doktora düzeyinde bireyler yetiştirmektir.
  • Ülke refahını arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere, artan beklentileri karşılayabilecek ürün teknolojileri yaratan uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalar yapmaktır.
  • Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim - öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

  • Eğitim ve öğretim kalitesini uluslararası standartta arttırmak.
  • Devlet araştırma kurumları, üniversiteler, sanayi Ar-Ge işbirliği ve uluslararası ortak çalışma projeleri ile yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmek.
  • Çok disiplinli çalışmalara önem vermek
  • Dünya ile yarışan, ülkemizde hem öğretimde hem de yaptığı temel bilim ve teknoloji geliştirme çalışmaları ile en tercih edilen, elemanları ulusal ve uluslararası ödüller kazanan ve ulusal kimya sektörüne yön verebilen öncü bir bölüm olmak.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde referans laboratuvarlar oluşturmak.
  • Mezunlarının en iyi imkanlarla iş bulabildiği toplumda imajı yüksek bir bölüm olmak.
  • Temel bilimlerin toplumun gelişmesinde öncü olmasını sağlamak Adil, Katılımcı, Yapıcı, Yenilikçi, Araştırıcı, Çağdaş, Şeffaf olmak