• Staj, kimya bölümdeki derslerin uygulama ve araştırmasına yönelik konularını kapsar. Kimya Bölümündeki öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, derslerde öğrenilen kuramsal bilgilerin uygulamalarını yerinde görmelerini ve katılımlarını sağlamak amaçlıdır.
 • İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü öğrencileri pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile ilgili kamu kurum veya özel kuruluşlarda, en az 15 iş günü laboratuvar stajı olmak şartı ile toplam 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanmış olması ve Bölüm Staj Komisyonunca stajının geçerli sayılması zorunludur.
 • Stajlar tek seferde 30 veya en az 10 iş günü olacak şekilde paketler halinde yapılabilir.
 • Stajın ön şartı, İTÜ Staj Esasları Madde 5'i sağlamak kaydıyla (en az 35 krediyi tamamlamış olmak),
  • Genel Kimya I (KIM 111 ve/veya 111E)
  • Genel Kimya II (KIM 112 ve/veya 112E)
  • Genel Kimya Laboratuvarı I (KIM 111L ve/veya KIM111 EL)
  • Genel Kimya Laboratuvarı II (KIM 112L ve/veya KIM112 EL)
 • Staj yapılabilecek yerler şöyledir;
  • Resmi kurum veya özel teşebbüs imalat, işletme, laboratuvar bölümleri
  • Kimya Bölümleri veya Fakülte ve Enstitülerin ilgili bölümleri.
 • Öğrenciler tüm staj işlem süreçlerini İTÜ Portal hizmetleri üzerinden gerçekleştirecektir.

İTÜ Staj Genel Esasları Staj İşlemleri Akım Şeması