İTÜ Kimya bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve ülkemizin önde gelen kimya bölümlerinden birisidir.

Kimya Lisans programının amacı, öğrencileri Kimya alanında hem sanayi hem de akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. Kimya bölümüne girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimse fen bilimlerine ilgi duymalı, bilimsel çalışmalara meraklı olmalıdır.

Lisans programında ilk yıl, fizik, matematik gibi temel fen bilimleri dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, analitik kimya organik kimya, fiziko kimya, anorganik kimya gibi dersler verilir.

Çift Anadal Programı

Yeterli not ortalamasına sahip olmak şartıyla kontenjan dahilinde, Kimya Bölümü öğrencileri aşağıdaki bölümlerle çap yapabilirler


 • Matematik Mühendisliği Bölümü
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Gıda mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans Programlarının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerde gelişmelere orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortam sağlamaktır. Bölümümüzde, Kimya Yüksek Lisans, Doktora programı yanında, tamamen İngilizce öğretim yapan Polymer Science and Technology yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur.

Çalışma Alanları

Bölümümüzden mezun olan kimyagerlerin çalışma alanları: Plastik Sanayii, İlaç Sanayii, Boya Sanayii Petrokimya, Metal Sanayii Tekstil Sanayii Seramik Sanayii, Çimento Sanayii, Deri Sanayii Deterjan ve Sabun Sanayii, Gıda Sanayii Kozmetik Sanayii, Cam Sanayii, Çevre Analiz Laboratuarları Biyokimya laboratuarları Bilimsel Araştırma Kurumları.

Başlıca Araştırma Alanları

Bölümde; Analitik, İnorganik, Organik, Fiziksel, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya olmak üzere Kimyanın 6 farklı alanında araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, disiplinler arası bilimsel programlara da katılımlar bulunmaktadır.

Temel Araştırma Konuları

 • Kompleks makromolekül yapılar
 • Polimerik jeller, hidrojeller, mikrojeller
 • Likid kristal kopolimerler, blok kopolimerler, iletken polimerler
 • Yeni foto polimerleşme ve elektropolimerleşme teknikleri
 • Ftalosiyanin türevlerine dayanan supramoleküler sistemler, anyon sensörleri, taç eterler ve diğer kompleks organik moleküller ve bunların uygulamaları
 • Kapiler elektroforez ile biyolojik sistemlerin ayrışması ve analizleri
 • Atomik absorpsiyon spektrometrisi ile eser element analizleri
 • Kuantum mekanik yöntemler kullanarak polimerleşme mekanizmaları ya da organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması
 • Organik madde sentezleri
 • Yakıt pili malzemelerin elektronik, optik özelliklerinin spektroskopik hesaplanması.