Laboratuvar Kuralları

 1. Öğrenciler deneylere, kayıtlı oldukları gün, saat ve laboratuarda girmek zorundadır. Aksi şekilde davrananlar devamsızlık yapmış sayılırlar ve laboratuar dersinden kalabilirler.
 2. Öğrenciler hangi grupta oldukları ve hangi deneyle başlayacakları Ninova’da duyurulacaktır.
 3. Öğrenciler laboratuara önlük, gözlük ve eldivenle gelmek zorundadırlar. Laboratuvara bunlarla gelmeyen veya 10 dakikadan daha geç gelen öğrenciler deneye kesinlikle alınmayacak ve deneyden başarısız sayılacaklardır.
 4. Dönem başında yapılacak güvenlik sınavından 100 üzerinden 60 ve üstü alamayan öğrenci, gerekli notu alana kadar deneylere başlayamayacaktır. Yıl sonu başarı notu hesaplanırken öğrencinin ilk girdiği sınav sonucu dikkate alınacaktır.
 5. Yıl sonu başarı notu %12 Güvenlik Sınavı ve % 88 deneyler (her deney %11) den oluşur.
 6. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce, yapacakları deneye çalışmak zorundadırlar. Bütün seanslar bittikten sonra Ayva sistemi üzerinden quiz yapılacaktır.
 7. Öğrenciler deney sırasında deneyle ilgilenmelidirler. Sorumlu asistanın izni olmadan laboratuarı terk etmek, deney setinden uzaklaşmak, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır.
 8. Can güvenliğini sağlamak amacıyla el şakaları yapmak, bilinmeyen kimyasallara dokunmak, koklamak, tatmak kesinlikle yasaktır.
 9. Öğrenciler deney sırasında kendi deney setindeki malzemeyi kullanacak, gerekli malzemeyi ilgili araştırma görevlisinden isteyecektir. Diğer setlerden ödünç malzeme alınmayacaktır. Deney bitiminde kullanılan malzemeler yıkanarak deney seti temiz bir şekilde bırakılacaktır.
 10. Her öğrenci dönem başında "Deney Kontrol Formu" almak zorundadır (Form fakülte girişindeki fotokopiciden alınabilir veya indirilebilir). Öğrenci deney sonunda bu formu ilgili asistana imzalatacaktır. Dönem sonunda bu formlar toplanacaktır. Bu sebeple öğrenciler imzalattıkları değerlendirme formunu dönem sonuna kadar saklamalıdırlar.
 11. Laboratuvara devam zorunluluğu %80’dir.
 12. Raporlu olan öğrenciler raporun bitim tarihinden itibaren 5 iş gününde raporunu laboratuardaki sorumlu asistana teslim etmek zorundadır. Laboratuvara geldiği halde gerekli şartları sağlamadığı için deneye alınmayan öğrenciler devamsızlık yapmış sayılırlar ve bu öğrencilerin getirecekleri olası doktor raporları kesinlikle kabul edilmez.
 13. Telafi deneyine sadece sağlık raporu olan öğrenciler katılacaklardır.
 14. Deney notu 100 üzerinden verilecektir. %60’ını quiz notu, geri kalan %40’ını ise deneysel çalışma, temizlik vb. oluşturacaktır.


Deneyler

 1. Determination of Acetic Acid in Vinegar
 2. Hydrates
 3. Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach 
 4. Synthesis of Soap 
 5. Determination and Removal of Hardness of Water 
 6. Quantitative Preparation of KCl 
 7. VSEPR
 8. Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction Takvim

Sessions Info
Monday Tuesday  Wednesday Thursday  Friday 
16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct     Introductory
23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct Safety Quiz
30 Oct 31 Oct 1 Nov 2 Nov 3 Nov Experiment 
6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov Experiment
13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov Experiment
20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov Experiment
27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Nov 1 Dec Experiment
4 Dec 5 Dec 6 Dec 7 Dec 8 Dec Experiment
11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15 Dec Experiment
18 Dec 19 Dec 20 Dec 21 Dec  22 Dec Experiment
25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec Compensation