Laboratuvar Kuralları

 1. Öğrenciler deneylere, kayıtlı oldukları gün, saat ve laboratuarda girmek zorundadır. Aksi şekilde davrananlar devamsızlık yapmış sayılırlar ve laboratuar dersinden kalabilirler.
 2. Öğrenciler hangi grupta oldukları ve hangi deneyle başlayacakları Ninova’da duyurulacaktır.
 3. Öğrenciler laboratuara önlük, gözlük ve eldivenle gelmek zorundadırlar. Laboratuvara bunlarla gelmeyen veya 10 dakikadan daha geç gelen öğrenciler deneye kesinlikle alınmayacak ve deneyden başarısız sayılacaklardır.
 4. Dönem başında yapılacak güvenlik sınavından 100 üzerinden 60 ve üstü alamayan öğrenci, gerekli notu alana kadar deneylere başlayamayacaktır. Yıl sonu başarı notu hesaplanırken öğrencinin ilk girdiği sınav sonucu dikkate alınacaktır.
 5. Yıl sonu başarı notu %12 Güvenlik Sınavı ve % 88 deneyler (her deney %11) den oluşur.
 6. Öğrenciler laboratuvara gelmeden önce, yapacakları deneye çalışmak zorundadırlar. Bütün seanslar bittikten sonra Ayva sistemi üzerinden quiz yapılacaktır.
 7. Öğrenciler deney sırasında deneyle ilgilenmelidirler. Sorumlu asistanın izni olmadan laboratuarı terk etmek, deney setinden uzaklaşmak, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır.
 8. Can güvenliğini sağlamak amacıyla el şakaları yapmak, bilinmeyen kimyasallara dokunmak, koklamak, tatmak kesinlikle yasaktır.
 9. Öğrenciler deney sırasında kendi deney setindeki malzemeyi kullanacak, gerekli malzemeyi ilgili araştırma görevlisinden isteyecektir. Diğer setlerden ödünç malzeme alınmayacaktır. Deney bitiminde kullanılan malzemeler yıkanarak deney seti temiz bir şekilde bırakılacaktır.
 10. Her öğrenci dönem başında "Deney Kontrol Formu" almak zorundadır (Form fakülte girişindeki fotokopiciden alınabilir veya indirilebilir). Öğrenci deney sonunda bu formu ilgili asistana imzalatacaktır. Dönem sonunda bu formlar toplanacaktır. Bu sebeple öğrenciler imzalattıkları değerlendirme formunu dönem sonuna kadar saklamalıdırlar.
 11. Laboratuvara devam zorunluluğu %80’dir.
 12. Raporlu olan öğrenciler raporun bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde CRN’si ve kaçırdığı deney bilgisiyle birlikte raporunu, kim101el@itu.edu.tr adresine göndermek zorundadır. Laboratuvara geldiği halde gerekli şartları sağlamadığı için deneye alınmayan öğrenciler devamsızlık yapmış sayılırlar ve bu öğrencilerin getirecekleri olası doktor raporları kesinlikle kabul edilmez.
 13. Telafi deneyine sadece sağlık raporu olan öğrenciler katılacaklardır.
 14. Deney notu 100 üzerinden verilecektir. %60’ını quiz notu, geri kalan %40’ını ise deneysel çalışma, temizlik vb. oluşturacaktır.


Deneyler

 1. Determination of Acetic Acid in Vinegar
 2. Hydrates
 3. Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach 
 4. Synthesis of Soap 
 5. Determination and Removal of Hardness of Water 
 6. Quantitative Preparation of KCl 
 7. VSEPR
 8. Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction Takvim

Sessions Info
Week Monday Tuesday  Wednesday
 1 
12 Feb 13 Feb 14 Feb No course
 2 
19 Feb 20 Feb 21 Feb No course
 3  26 Feb  27 Feb 28 Feb  Introduction
 4  4 Mar 5 Mar 6 Mar Safety exam
 5   11 Mar 12 Mar 13 Mar Exp. 1-2
 6  18 Mar 19 Mar 20 Mar Exp. 1-2
 7  25 Mar 26 Mar 27 Mar Exp. 3-4
 8  1 Apr (no course) 2 Apr 3 Apr Exp. 3-4 (only for Tuesday and Wednesday groups)
 9 
15 Apr (Exp. 3-4)  16 Apr 17 Apr Exp. 5-6 (for Tuesday and Wednesday groups)
 10 
22 Apr 23 Apr (official holiday-no course) 24 Apr Exp. 5-6 (for Monday and Wednesday groups)
 11 
 29 Apr 30 Apr 1 May (official holiday-no course) Exp. 5-6 (for Monday and Tuesday groups)
 12 
6 May 7 May 8 May Exp. 7-8
 13 
13 May 14 May 15 May Exp. 7-8
 14 
20 May 21 May 22 May Make-up Experiments 
       

2023-2024 Spring Term KIM 101EL Quiz Schedule

1. 20.03.2024
20:00 Quiz 1 
20:30 Quiz 2
2. 24.04.2024
20:00 Quiz 3
20:30 Quiz 4
3. 2.05.2024
20:00 Quiz 5
20:30 Quiz 6
4. 15.05.2024

20:00 Quiz 7
20:30 Quiz 8
22.05.2024
20:00 Make-up Quiz
23.05.2024
20:00 Make-up Quiz