Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği eğitimi  ile başlayan süreç içerisinde ortaya çıkmış bir bölümdür. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği 4 yıllık lisans programı şeklinde 1958 yılında İTÜ Teknik Okulu, Kimya Şubesi’nde başlamış ve ilk Kimya Mühendisi ünvanlı mezunlarını 1962 yılında vermiştir.

Prof. Dr. Nami Serdaroğlu tarafından kurulan bu şube, 1973 yılında yapılan değişiklikle İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İTÜ- MMF) Kimya  Mühendisliği Bölümüne dönüşmüştür. Kimya Fakültesi olarak kurulması ise  1963 Yılında 333 sayılı yasa ile gerçekleşmiş ve İTÜ’nün 6. Fakültesi olarak olarak Maçka kampüsünde kurulmuştur. 

Kimya Fakültesi; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Sınai Kimya ve Kimya Mühendisliği Esasları olmak üzere 6 kürsüden oluşmaktaydı. 1963-1969 yılları arasında Kimya Mühendisliğinde yüksek lisansa eşdeğer 5 yıllık program uygulanmıştır.  1969 Yılından itibaren , 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisanstan oluşan ikili sisteme geçilmiştir.

1982 yılında, Kimya Fakültesi bünyesindeki Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya ve İTÜ MMF Kimya Mühendisliği Bölümündeki ilgili birimler bir araya getirilerek Ayazağa Kampüsünde, şimdi Fen Edebiyat Fakültesi olan Temel Bilimler binasında Kimya Bölümü kurulmuştur.

1970 ve 1980’li yıllarda, Kimya Bölümü Kürsülerinde görev yapmış olan ve günümüzde aramızda bulunmayan (vefat etmiş yada ayrılmış olan) profesörler ve doçentler o dönemki ünvanları ile aşağıda verilmiştir.

Analitik Kimya Kürsüsü

Prof. Dr. Remziye Hisar, Prof. Dr. Ertuğrul Ayça, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Doç. Dr. Semra Akçetin , Doç. Dr. Dündar Akçetin,

Fiziksel Kimya Kürsüsü

Prof. Dr. İlhami Civaoğlu -Rektör-, Prof. Dr. Talat Erben, Prof. Dr. Nevzat Önal, Prof. Dr. Ahmet İsfendiyaroğlu, Prof. Dr. Bahattin Baysal, Doç. Dr. Efraim Avşar, Doç. Dr. Rıdvan Kurt Tokay, Doç. Dr. Ayfer Aydın

Anorganik Kimya Kürsüsü

Ord. Prof. Dr. Nami Serdaroğlu, Prof. Dr. Nüzhet Serdaroğlu, Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Organik Kimya Kürsüsü

Prof. Dr. Cemil Dikmen, Prof. Dr. Cevdet Aydoğan, Doç. Dr. Ülkü Oyman, Doç. Dr. İnci Tezcan, Doç Dr. Yurdagül Öcal 

Halen bu dört anabilim Dalından oluşan Kimya Bölümü, Kimyagerlik Lisans Eğitimi, Kimya Yüksek Lisans ve doktora  programı ve Polymer Science & Technology isimli bir disiplinlerarası Y.Lisans ve doktora programını yürütmektedir.