• Her dönem başında her öğrenci bitirme ödevi yapmak istediği öğretim üyelerinin sıralamasını belirten bir formu doldurur ve Bölüm Başkanlığı’na teslim eder. Öğrenci forma 3 öğretim üyesinin adını yazmak zorundadır.
 • Öğrencilerin öğretim üyelerine dağılımı Bölüm Kurulu tarafından yapılır. Dağıtım yapılırken öğretim üyelerine bir akademik yılda her dönem bir (1) öğrenci, toplam olarak bir akademik yılda en fazla 2 öğrenci verilmesine özen gösterilir. Bir öğretim üyesine birden fazla öğrencinin başvurduğu durumlarda öğrenci seçimi öğretim üyesi tarafından yapılır.
 • Bitirme ödevleri laboratuar çalışması veya verilen bir konunun kapsamlı bir şekilde araştırılması şeklinde olabilir. Sadece tercüme niteliğinde ödev kabul edilmeyecektir.
 • Sınavdan önce akademik takvime uygun olarak öğrenciler bitirme tezlerini dosya halinde Bölüm Başkanlığına teslim ederler. Sınav sırasında istenen düzeltmeler yapıldıktan sonra bitirme çalışması kütüphaneye verilmek üzere (ve gerekli diğer yerler ve kişilere ) ciltlenir.
 • Bitirme ödevi sınavı diğer öğretim üyelerine de açık olup sadece sınav komisyonu soru sorabilir. Not değerlendirmeleri bölüm kurulu tarafından hazırlanmış olan not değerlendirme formuna yapılır ve
  • Tezin hazırlanması, yazılı sunumu % 50
  • Tezin sözlü sunumu % 20
  • Tezin savunulması % 30
 • oranlarına göre değerlendirilir. Bitirme ödevi formu Bölüm Başkanlığına danışman öğretim üyesi tarafından iletilir.