Değerli öğrencilerimiz, 

KIM101EL
 kodlu Genel Kimya Laboratuvar dersi 16-20 Ekim haftası başlayacaktır. Hepinize başarılı bir dönem dileriz.
Laboratuvar takvimine ulaşmak için tıklayınız


Dear students,

General Chemistry Laboratory course coded KIM101EL will start the week of October 16-20. We wish you all a successful term.
Click to access the laboratory calendar.