KIM kodlu dersler için VF koşulları

  • Derse devam: Minimum %70
  • Yıl içi çalışmalarından başarı: Minimum %30

LAB dersleri için VF koşulları

  • Derse devam: Minimum %80
  • Yıl içi çalışmalarından başarı: Minimum %50
Ders Kodu Dersin Adı
KIM 101/KIM 101E Genel Kimya I
KIM 101EL General Chemistry I Lab
KIM 102/KIM 102E Genel Kimya II
KIM 102L/KIM 102EL Genel Kimya II Lab
KIM 104/KIM 104E Organik Kimya
KIM 104L/KIM 104EL Organik Kimya Lab
KIM 111/KIM 111E Genel Kimya I
KIM 111L/KIM 111EL Genel Kimya I Lab
KIM 113 Kimyaya Giriş ve Etik
KIM 114 Genel Kimya II
KIM 114L Genel Kimya II Lab
KIM 202/KIM 202E Fiziksel Kimya
KIM 202L/KIM 202EL Fiziksel Kimya Lab
KIM 203/KIM 203E Analitik Kimya
KIM 204 Genel Kimya II
KIM 205/KIM 205E Organik Kimya
KIM 206/KIM 206E Analitik Kimya & Enst Analizi
KIM 206L/KIM 206EL Ana. Kimya & Enst Anz. Lab
KIM 207/KIM 207E İnorganik Kimya
KIM 208/KIM 208E İleri Organik Kimya
KIM 210/KIM 210E Polimer Kimyasına Giriş
KIM 211E Analytical Chemistry
KIM 211L Analitik Kimya Lab
KIM 212/KIM 212E Enstrumental Analitik Yönteml
KIM 212L Enstrumental Analitik Yön.Lab
KIM 214E Strct & Properties of Polymers
KIM 219E Comp.Applications in Chemistry
KIM 223 Anorganik Kimya I
KIM 223L Anorganik Kimya Lab
KIM 224E Inorganic Chemistry II
KIM 231/KIM 231E Organik Kimya I
KIM 231L Organik Kimya Lab. I
KIM 232/KIM 232E Organic Chemistry II
KIM 232L Organic Chemistry Lab II
KIM 252/KIM 252E Kimyasal Termodinamik
KIM 262E Int. Quantum Chemistry
KIM 303E Organic Chemistry I
KIM 304E Organic Chemistry II
KIM 311/KIM 311E Fiziksel Kimya I
KIM 311L Fiziksel Kimya Lab. I
KIM 312/KIM 312E Fiziksel Kimya II
KIM 312L Fiziksel Kimya Lab. II
KIM 313E Structural Organic Chemistry
KIM 314 Tekstil Boyar Maddeleri
KIM 315E The Chemistry of Elements
KIM 316 Yakıt Kimyası
KIM 318/KIM 318E Kolloid Kimyası
KIM 319E Cosmetic Chemistry
KIM 320/KIM 320E Organometal Kimyasına Giriş
KIM 323E Natural Products Chemistry
KIM 324 Adli Kimya
KIM 325E Intr. to Bioinorganic Chem.
KIM 326E Introduction to Biochemistry
KIM 328/KIM 328E Biyokimya II
KIM 413 İlaç Kimyası
KIM 414/KIM 414E Gıda Kimyası
KIM 415 Yüzey Aktif Maddeler
KIM 416 Organik Petrokimya
KIM 418 Polimerlerin Fiziksel Kimyası
KIM 422/KIM 422E Endüstriyel Kimya
KIM 425 Su Kimyası
KIM 427/KIM 427E Seramik Kimyası
KIM 429 Yeşil Kimya
KIM 435 Çevre Kimyası I
KIM 436 Çevre Kimyası II
KIM 437E NMR Spectroscopy; An Intr.
KIM 471/KIM 471E Organik Kimya III
KIM 472E Electrochemistry
KIM 473E Organic Structure Analysis
KIM 474/KIM 474E Polimer Kimyası
KIM 481E Industrial Polymers
KIM 482E Organic Reactions
KIM 483/KIM 483E Yüzey ve Termal Analiz Yönt.
KIM 484/KIM 484E Anorganik Kimya III
 KIM454E  Introduction to Computational Chemistry