KIM 101-101E MAZERET SINAVLARI HAKKINDA / ABOUT KIM 101-101E MAKE-UP EXAMS

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavına giremeyen veya yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle mazeret sınavına katılmak isteyen öğrencilerin,

  1. Aşama: Mazeretlerini belirten ıslak imzalı bir dilekçe (taranmış) ve varsa geçerli belgelerle birlikte kendi Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir.
  2. Aşama: Öğrencilerin bu formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Son başvuru: 4 Ocak 2021, Pazartesi, 17.00

Mazeret Sınav tarihi :

KIM 101-101E 14 Ocak 2021, Perşembe, 18:00

 

Students who could not take the midterm exam due to excuses or who want to take the make-up exam due to technical problems they had

  1. Stage: should submit an original signed petition (scanned) and eligible documents (if any) for their excuses to their own Faculties.
  2. Stage: Students have to fill and submit this form completely.

Application deadline: Monday, January 4, 2021, 17:00

Make-up Exam Date:

KIM 101-101E Thursday, January 14, 2021, 18:00

Kimya Bölüm Başkanlığı