KIM 101-101E Ara Sınavı (KIM 101-101E Midterm)

KIM 101-101E Ara Sınavı

KIM 101-101E ara sınavı, 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10:00-11:00 arasında Ayva üzerinden yapılacaktır. Sınav süresi 1 saattir.

Sınav, 10 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır. Doğru yanıtlanan her sorunun sınav notuna katkısı %10'dur. Yanlış yanıtlanan ya da boş bırakılan soruların nota katkısı yoktur. Sınavda geçilen sorulara geri dönmek mümkün olmayacaktır.

Sınav sırasında Ninova’da ‘Sınıf Dosyaları’na eklenen ‘Periyodik Tablo ve Sabitler’ kullanılmalıdır.

Görüntüleme sorunu yaşamamak için sınava bilgisayardan girilmesi ve sadece Chrome tarayıcısının son sürümünün kullanılması gerekmektedir.

Sınav başlangıç ekranının, soruların veya sonraki soruya geçiş butonunun görülmemesi gibi durumlarda, sayfanın yeniden yüklenmesi (yenilenmesi) önerilmektedir.

Elektrik veya internet kesintisi gibi teknik nedenlerden bağlantısı kopan öğrenci, sisteme yeniden giriş yapabilirse sınavına kaldığı yerden sınav süresi içinde devam edebilecektir.

Sınav kapsamında kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlar tespit edilirse, ilgili eylemde bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre işlem yapılacaktır.

Sınavlarda başarılar dileriz.

KIM 101-101E Midterm

KIM 101-101E midterm exam will be held on December 26th, 2020 Saturday on Ayva platform between 10.00-11.00 a.m. Duration of the exam will be 1 hour.

The exams will consist of 10 multiple choice questions. The contribution of each question correctly answered to the score is 10% whereas questions answered incorrectly or left blank have no effect on the score. During the exam, it will not be possible to return to skipped questions. 

During the exam, "Periodic Table and Constants" added to "Class Files" in Ninova should be used.

It is recommended to take the exam from a computer and preferably from the Chrome browser (latest version) to avoid viewing problems.

 It is recommended to reload (refresh) the page in case the exam start screen, the question or the next button does not show up.

If a student is disconnected due to technical reasons such as power or internet outage and if they can re-enter the system, they can continue the exam within the exam duration from where they left off. 

If behaviors that do not comply with student stance such as cheating, deception or fraudare detected, the exams of the relevant students will be deemed invalid and they will be processed according to the Student Disciplinary Regulations of Higher Education Institutions (Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği).

We wish you success in the exams.