KIM 101-101E Ödev-Sınav Sonuçları ile KIM 101EL Lab Sonuçları Hk.

Değerli öğrencilerimiz,

Web sitemizin yenilenmesi sürecinde;

KIM 101-101E derslerinin ödev ve sınav sonuçları: https://eskiweb.kimya.itu.edu.tr/TR/kim101-101e 
adresinden,

KIM 101EL lab sonuçları ise: 
https://eskiweb.kimya.itu.edu.tr/TR/kim101el 
adresinden ilan edilecektir.

Bununla birlikte bu derslere ait tüm duyurular, hem eski hem yeni web sitemizde ve ayrıca Ninova derslerinde ilan edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Kimya Bölüm Başkanlığı