Güvenlik Dokümanları
Acil durumda yapılacaklar

 • Yangın, ciddi yaralanma ve hayati tehlike içeren durumlarda aşağıdaki telefon numaralrını arayınız:
  • Yangın ihbar: 110
  • Plis: 155
  • Acil sağlık hizmetleri: 112
  • Bina güvenliği: 212-285-3975
  • İTÜ Güvenlik: 212-285-6814
  • Kimyasal, biyolojik ya da radyoaktif maddedler döküldüğünde veya gaz kaçağı, kirli hava ve su gibi çevre ile ilgili durumlarda aşağıdaki telefon numaraları ile iletişime geçiniz:
 • Acil sağlık hizmetleri: 112
 • İTÜ Güvenlik: 212-285-6814
 • Yukarıda belirtilen acil telefon numaraları ile iletişime geçtikten sonra durumu danışmanınıza ve Kimya Bölüm sekereterliğine 212-285-3233 numaralı telefondan bildiriniz.Atık yönetimi

 1. Laboratuardaki kimyasal atıklar karışık kimyasal sıvı, katı (tuzlar, kolon kromatografi sonrası silica veya alumina atıklar v.b.) , kontamine cam şişe ve cam kırıkları, kontamine plastik, diğer kontamine atıklar olmak üzere ayrılmalıdır.
 2. Her laboratuarda sıvı, katı, cam ve diğer atıklar için uygun toplama kabı bulundurulması zorunludur.
  • Sıvı atıklar 2.5lt cam şişe yada plastik kaplarda biriktirilip ağzı kapatıldıktan sonra 30Lt’lik kapaklı çember kilitli sızdırmaz plastik fıçıya yerleştirilecektir. Korozif atıklar asit, baz vb seyreltilerek ayrı şişe içerisinde toplanarak fıçı içerisine yerleştirilmelidir. Tüm karışık laboratuvar kimyasalları Atık Kodu 160506'dır.
  • Katı atıklar 30 lt’lik (dolu ağırlığı 30 Kg geçmeyecek şekilde toplam hacmin %60’nı) kapaklı çember kilitli sızdırmaz plastik fıçılarda laboratuvar alanında toplanacaktır. Atık Kodu 160506 (Karışık laboratuvar kimyasalları).
  • Diğer atıklar Evsel atık dışında laboratuvar eldiveni, kimyasal bulaşmış kağıt havlu vs. 30 lt’lik atık fıçılarında toplanacaktır. Atık kodu 150202 (Kontamine atıklar).
  • Kimyasal şişeleri  boş olarak 30lt fıçı içerisinde depolanacaktır. - Cam atıklar laboratuvar alanında karton kutuda toplanıp.  Atık Kodu 150110 (Kontamine olmuş boş cam atıklar).
  • Plastik ambalajlar aynı şekilde fakat ayrı fıçı içerisinde depolanacaktır. Atık Kodu 150110 (Kontamine olmuş plastik ambalaj)
 3. Oksitleyici, indirgeyici ve pyroforik maddeler gerekli uygun işlemlerden geçirildikten sonra uygun ambalaj içinde atık fıçılarında toplanacaktır.
 4. Atık fıçıları genel atık deposuna teslim öncesi kapakları sıkıca kapatılacak çember kilitle kilitlenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır.
 5. Gelip geçilen ve doğrudan güneş alan yerlerde atık depolaması yapılmayacaktır.
 6. Boş şişe ve plastik ambalajların genel depo içine yada dışında bir yere bırakılması yasaktır.
 7. Öğrenci laboratuvarları atık kontrolünden (boş fıçı temini, etiketleme, kimya bölümü atık deposuna taşınmasından) teknisyenler ve uzmanlar sorumludur. Araştırma laboratuvarları atık yönetimi yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak sorumlu öğretim üyesinin laboratuvar çalışanları arasından belirleyeceği kişi/kişiler ile gerçekleştirilecektir.
 8. Genel atık deposuna teslim bölüm teknisyen ve uzmanlarından alınacak randevu ile gerçekleştirilecek ve getirilen atık miktarı tarafından kayda alınacaktır.
 9. Uygun olmayan ambalajlardaki atıklar teslim alınmayacağı gibi kimya bölümü herhangi alanına hiçbir şekilde atık bırakmak yasaktır.
 10. Katı ve sıvı kimyasal atıkları genel depoda ayrı ayrı istiflenecektir.
 11. Kullanılmış piller koridor başında bulunan fıçılarda toplanacaktır.
 12. Hurda bilgisayar, her türlü elektronik devre/aygıt İTÜ atık yönetimi kuralları çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesinin belirlediği yöntem ve depolama alanı kullanılarak atılacaktır.
 13. Diğer ambalaj atıkları Fen Edebiyat Fakültesinin belirlediği yöntem ve depolama alanı kullanılarak atılacaktır.
 14. Radyoaktif, biyolojik ve patlayıcı maddelerin kullanılması söz konusu olduğunda bölüm başkanlığını bilgilendirmek zorunludur.Bölüm Kimyasal Depo Kullanımı

 1. Depodan çıkan ve yeni giren kimyasallar Bölüm teknik elemanları tarafından kayıt altına alınacaktır (Araştırma gruplarına ait çözücü varilleri hariç).
 2. Öğrenci laboratuvarlarının atıklarının oluşturulması ve depoya taşınmasından Bölüm teknik elemanları sorunludur.
 3. Araştırma laboratuvarlarındaki atıkların depoya nakli, araştırma grup üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Atıklar, karışık kimyasal atık (sıvı veya katı) olarak yeni alınan kelepçeli 30 Lt'lik varillerde ve bilgileri doldurulmuş atık etiketi yapıştırılmış şekilde olmalıdır (örnek etiketteki gibi). Etiket bilgileri örnekteki gibi eksiksiz doldurulmalıdır. Eksik bilgi içeren etiketli atıklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 4. Araştırma gruplarının atıklarının kabulü, gönderilen tabloda belirtilen günlerde deponun Bölüm teknik elemanları tarafından açılması ile gerçekleştirilecektir. Atık miktarı, cinsi (katı-sıvı) ve Laboratuvar numarası ile depoya geliş tarihi, deponun atık kayıt defterine Bölüm teknik elemanları tarafından işlenecektir.
 5. Depodaki çözücü varillerinden çözücü alımları, tabloda belirtilen günlerde yapılacaktır. Deponun açılması ve kapatılması sadece Bölüm teknik elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
 6. Depo, atık kabulü, çözücü varili depolanması ve çözücü alımı dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.