KIM 311L - Fiziksel Kimya Lab. I

 1. Saf Bir Sıvının Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişiminin İncelenmesi
 2. Molar Hacim ve Kısmi Molar Hacim
 3. Bir Polimer Çözeltisinin Viskozitesi
 4. Dağılım ve Bölüşüm Yöntemleri
 5. İki Bileşenli Sistemlerde Gibbs Faz Kuralı
 6. Üç Bileşenli Bir Sistemin Faz Diyagramı
 7. Aktivite Sayılarının Tespiti ve Termodinamik Katsayıların Hesabı
 8. Yüzey Gerilimi
 9. Sayısal Özellikler (Kriyoskopi Yöntemiyle Molekül Ağırlığının Belirlenmesi)
 10. Sayısal Özellikler (Bir Asidin İyonlaşma Derecesi ve İyonlaşma Sabitinin Bulunması)KIM 312L - Fiziksel Kimya Lab. II

 1. Determination of chemical formula Job’s method
 2. Kinetics study of acrylamide polymerization by viscosity
 3. Determination of hydrolysis constant for butyl acetate hydrolysis
 4. Kinetics of an iodine clock reaction
 5. Autocatalytic reaction between KMnO4 and oxalic acid
 6. The determination of thermodynamic potentials (ΔG, ΔH, and ΔS) from thermometric titration
 7. Activation energy of bromide / bromate reaction
 8. Investigation of monomolecular reaction: hydrolysis of sucrose
 9. Adsorption
 10. Actinometry