KIM 211L - Analitik Kimya Lab

 1. Katyonların Sistematik Analizi
 2. Anyonların Sistematik Analizi
 3. Asidimetri
 4. Alkalimetri
 5. Manganometri
 6. İyodometri
 7. Gravimetri-1
 8. Gravimetri-2
 9. Kompleksometri
 10. Arjantometri
 11. Uygulama Deneyleri (Hazır Çorbada Tuz Miktarı Tayini, Sütte Asit Tayini, Meyve Sularında C Vitamini Tayini)


KIM 212L - Enstrumental Analitik Yön.Lab.

 1. UV-GB Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi
 2. Türbidimetri
 3. IR Spektroskopisi
 4. Refraktometri
 5. Atomik Absorpsiyon ve Emisyon Spektroskopisi
 6. Yüksek Perfomanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 7. İnce Tabaka Kromatografisi (TLC)
 8. Gaz Kromatografisi
 9. Potansiyometrik Titrasyonlar
 10. Kondüktometri
 11. Agoroz Jel Elektroforez
 12. Direkt Potansiyometri


 KIM 206L - Anali̇ti̇k ki̇mya & Enstrumental Anali̇z Lab.

 1. Katyonların Sistematik Analizi
 2. Anyonların Sistematik Analizi
 3. Asidimetri
 4. Alkalimetri
 5. Manganometri
 6. İyodometri
 7. Gravimetri
 8. Kompleksometri
 9. Enstrumental Analiz-1
 10. Enstrumental Analiz-2
 11. Enstrumental Analiz-3
 12. Enstrumental Analiz-4